رژیم آنلاین دکتر مرادی

با انتخاب هر رژیم غذایی، توضیحات مربوط به آن رژیم را مطالعه کنید.

رژیم کاهش وزن

80000 تومان

ثبت سفارش
رژیم افزایش وزن

80000 تومان

ثبت سفارش
رژیم کاهش وزن خانواده (2 نفر)

160000 تومان

ثبت سفارش
رژیم کاهش وزن دوران شیردهی

80000 تومان

ثبت سفارش
رژیم دوران بارداری

90000 تومان

ثبت سفارش
رژیم بیماران دیابتی

90000 تومان

ثبت سفارش
رژیم بیماران کلیوی

90000 تومان

ثبت سفارش
رژیم ورزشی

200000 تومان

ثبت سفارش
رژیم تعیین جنسیت جنین قبل از بارداری

90000 تومان

ثبت سفارش

رژیم اینترنتی و آنلاین برای تسهیل در حال مراجعین محترمی که به علت دوری مسیر یا ترافیک و یا مشغله های کاری امکان مراجعه حضوری ندارند راه اندازی شد تا بتوانند با صرفه جویی در وقت و زمان به هدف خود برسند. رژیم ها توسط خانم دکتر معصومه مرادی تنظیم می شود و تا نهایت 48 ساعت بعد از ثبت درخواست در همین صفحه بارگذاری می شود. علاوه بر رژیم در قسمت توضیحات دارو و مکمل های لازم در صورت نیاز فرد نوشته می شود و توضیحات رژیم با ویس برای شما ارسال می گردد.